Produkter

RSC - forerør med tætte samlinger

Blindrør og filtre

Propper, afslutninger og tilbehør brøndboring

Forseglingsmaterialer, filtersand og borevæske

Borerigge og udstyr til brøndboring og geoteknik

Materialer til HDD, Tunnelling og rørgennempresning

Borerigge og udstyr til HDD, Tunnelling og rørgennempresning

Rensning og regenerering af boringer

Vandanalyse

Vandstandspejling

Vandprøvetagning

Jordprøvetagning

Geoteknik og jordanalyse

Rensning af jord og grundvand

Grundvandssænkning

Special udstyr, system løsninger og udlejning

Dokumentation

Salgs- og leveringsbetingelser

ROTEK A/S . Vardevej 140 . DK-7280 Sdr. Felding . T +45 97 37 42 92 . F +45 97 37 47 48 . mail@rotek.dk