KIWA certificerede miljørør

 

Roteks ufarvede HDPE gevindrør og -filtre er udført efter EN12201 og KIWA certificerede f. norm KQ-561, som beskriver krav til rør og filtre til brug ved miljøundersøgelser. Idet rørene er fuldstændigt rene og udelukkende indeholder carbon og hydrogen er det din 100% garanti for, at der ikke sker afsmitning til vandprøver eller grundvandet. 

 

Kvalitets- og certificeringskontrol

KIWA certificeringen af miljørør indebærer 2 årlige audits af Roteks produktionsfaciliteter og produkterne. Her kontrolleres følgende:

  • At der foreligger råvare certifikat for hvert indkøbt batch af den, af Kiwa, godkendte råvare.
  • At råvareindkøbet af de godkendte råvarer svarer til produktionen af de godkendte rør.
  • At alle kontrolrapporter er i orden, herunder om det varmeprægede batch og rør nr. på hvert produceret rør er fortløbende og sporbart (råvarebatchnr., prod.tidspunkt, seriestr., mv.).
  • At der er gjort brug af prøvedorn på gevind ved hver batch opstart.
  • At der er udtaget prøver fra hvert produktionsbatch.
  • At der i produktionen kan forekomme afsmitning på produkterne fra spildolie og andre forure- ningskomponenter.
  • At der er rent og ryddeligt i produktionen.
  • Endeligt udtages færdigvareprøver, som sendes på laboratorium og testes for for en lang række metaller, kulbrinter, opløsningsmidler mv

Rotek A/S producerer alle rør og filtre på fuldautomatisk robotanlæg for at sikre optimal ensartethed i produkterne samt minimere mulig afsmitning fra menneskelig kontakt i forbindelse med produktionen.

 

Tætte gevindsamlinger

Roteks KIWA certificerede miljørør og filtre leveres med specialdesignede gevind for at sikre en hel tæt samling. Trapezgevindene er udført med et spor til o-ring helt i slutningen af han-gevindet, og hun-gevindet er konisk og med en skrå anlægsflade i bunden. Der kan alternativt anvendes gevindtape i stedet for o-ring. O-ringe og gevindtape er ikke omfattet af KIWA certificeringen.

Rotek får løbende tæthedsprøvet vores miljørør og samlinger på et akkrediteret laboratorium. Gevindsamlingerne er burst-testet til over 30 bar; dvs.de udsættes for stigende indvendigt vandtryk ved en temperatur på +80° C indtil rør eller samling sprænger.

Ligeledes er rør og samlinger testet helt tætte ved et udvendigt vandtryk på 10 bar i 24 timer ved +80° C. Den høje varme er for at stresse materialet og simulere langtidstest. Tæthedsprøvningerne sker i tillæg til (og er ikke en del af) KIWA certificering, som udelukkende omhandler rør og filter produkterne. 

 

Se KIWA produkterne her

Download Rotek KIWA produktinformation

keyboard_arrow_up