Opdriftssikring af nedgravede bygværker

Ved alle bygværker designet til nedgravning, skal der altid laves en opdriftsberegning med grundvandstryk til terræn. Som udgangspunkt beregnes neddriften minimum 20% større end opdriftskræfterne.

Du kan via nedenstående link rekvirere Roteks vejledende opdriftsberegner til både vertikale og horisontale bygværker udført i SPS rør. Vær opmærksom på, at resultatet blot er vejledende, og der altid skal laves en individuel, professionel opdriftsberegning på hvert bygværk.

 

Vigtigt

Ved brugen af dette beregningsværktøj, gøres der opmærksom på, at oplysningerne og beregningsværktøjet udelukkende er af vejledende karakter.
Rotek A/S fraskriver sig ethvert ansvar for direkte og indirekte tab, uanset årsagen hertil.
På samme vis fraskriver Rotek A/S sig for ethvert ansvar i anledning af informationernes og resultaternes rigtighed, samt enhver konsekvens, som følge af anvendelsen af beregningsværktøjet.
Rotek A/S gør opmærksom på, at det til enhver tid er brugeren af beregningsværktøjets pligt, at kontrollere og sikre sig, at deres produkter er korrekt dimensionerede, uanset rigtigheden af de data, der er brugt ved anvendelsen af beregningsværktøjet. 
Brugen af beregningsværktøjet sker herefter for brugerens egen risiko.

 

keyboard_arrow_up